Hofstaat 2022/2023

Schützenkönig Horst Humperdinck
Schützenkönigin Sabrina Schäfer
Erster Ritter Jürgen Fischer
Erste Hofdame Janett Schmittner
Zweiter Ritter Gerald Reuter
Zweite Hofdame Annelie Schöndorf
Ritter des Zepters Marcus Eichhorn
Ritter des Reichsapfels Eberhard Droß
Ritter der Krone Paul Hofmann