Hofstaat 2018/2019

Schützenkönig Joe Schülert
Schützenkönigin Janett Hofmann
Erster Ritter Chris Schäfer
Erste Hofdame Manuela Kuhnert
Zweiter Ritter Jörg Schönberger
Zweite Hofdame Sabine Discher
Ritter des Zepters Patrick Papst
Ritter des Reichsapfels Michael Pollmann
Ritter der Krone Thomas Weber